top of page

כרטיס מזון

הקרן לסיוע ורווחה מקדישה תשומת לב תמידית לחשוב "מחוץ לחבילה" איך להגיש סיוע באופן המכובד והיעיל ביותר ולכמות הגדולה ביותר של משפחות.

כיום, שני עשורים לאחר שהגינו את פרויקט כרטיס מזון, ובמהלכם הנפקנו וחילקנו כ-666,500 כרטיסי מזון בהיקף כספי כולל של כ-149,775,000 ש"ח המספרים מדברים בעד עצמם. זה עובד!

94% ממקבלי הסיוע מעדיפים זאת​, עובדי ושר הרווחה משבחים אותנו​ זה זמן רב ועכשיו גם הציבור מסכים עם כך​.

הפרויקט הוקם לאור ניסיונה הרב של העמותה בעזרה לנזקקים וביטוי לרצונה לעזור למספר רב של משפחות בצורה יעילה וחסכונית ביותר ובדרך המאפשרת שמירת מירב הפרטיות ובעיקר כבודו של הנזקק.​

כרטיסי מזון הינם כרטיסי מזון מגנטיים, שנטענים בסכום כסף ידוע מראש, כל חודש, לצורך רכישת מוצרי מזון חיוניים ברשתות השיווק המובילות. הפרויקט פועל עם כל תתי הרשתות המשתייכות לרשתות המרכולים המובילות בישראל. 

כרטיס מזון הוא כעין כרטיס אשראי נאה ומכובד, השומר על פרטיותו וכבודו של הנזקק. הכרטיס מאפשר לנזקקים לרכוש באמצעותו מוצרים החיוניים להם, כולל מוצרים טריים כמו בשר, דגים, חלב וירקות.

הכרטיס אינו מאפשר רכישת מוצרי אלכוהול, עישון, בשמים יקרים ומוצרי חשמל ואלקטרוניקה.

אנו סמוכים ובטוחים כי דרך מכובדת זו של נתינה אכן מוכיחה את עצמה ומאמינים שתהיו מרוצים מדרך נתינה זו.

תרומתך במלואה תאפשר למשפחות נזקקות לשפר ולו במעט את תנאי חייהם.

 

Full shopping cart

עובדות ומספרים

במהלך השנים חילקנו כ-666,500 כרטיסי מזון בהיקף כספי כולל של כ- 149,775,000 ₪. גם במהלך שנת 2024 אנו תומכים בעשרות אלפי משפחות מכל רחבי הארץ שאומצו ע"י המגזר העסקי והפרטי ונהנים מכ- 40,000 כרטיסי מזון בהיקף כספי כולל של כ- 12,000,000 ₪.

בנוסף, פועלות תכניות משלימות להעצמת נשים ואימהות חד הוריות, סיוע למשפחות שילדיהם משרתים בצה"ל, ניצולי שואה ועוד.

אמץ משפחה

אחד היתרונות הייחודיים של פרויקט כרטיס מזון הוא בכך שאנו נותנים לך להגדיר ולבדל את מקבלי התרומה. ניתן להגדיר על פי רצונך את מקום המגורים ואת הרקע של הנזקקים, כגון: עולים חדשים, אימהות חד הוריות, קשישים וכדו'.

להבדיל מפרויקטים של חלוקת מזון, אנו מגיעים גם אל האדם הבודד המצוי בישובים מרוחקים.

עם קבלת תרומה לאימוץ משפחה/ות מתורם פרטי או ציבורי, אנו פונים למחלקות הרווחה ברשויות המקומיות ע"פ החלטת התורם, ומבקשים מהם לבחור עבורנו משפחות מתאימות לדרישות. מחלקות הרווחה מפעילות עובדים סוציאליים המטפלים במשפחות הנזקקות ומכירים בצורה טובה ביותר את 'מפת העוני'  בתחום שיפוטם, ובכוחם למפות באופן הטוב ביותר עבורנו את המשפחות המתאימות והנזקקות ביותר לכרטיס מזון.

סכום התרומה המומלץ לאימוץ משפחה הוא 250-300 ₪ בחודש למשך ששה חודשים. במהלך תקופה זו, בה תסתייע המשפחה בכרטיס מזון, יוכלו העובדים הסוציאליים להעצים את המשפחה בכלים נוספים שיכשירו אותם להתמודד עם האתגרים האישיים והמשפחתיים שלהן.

אפשרי לאמץ משפחות גם למשך תקופות אחרות ובסכומים שונים, ע"פ רצונכם.

 

תרומתכם תגדיל את האפשרות שלנו לסייע לאלפי משפחות בישראל ברכישת מזון בסיסי לקיומם היומיומי, ובטח שתמצאו לנכון להירתם לפרויקט ועל כך תודתנו נתונה לכם מראש.

התרומה מוכרת במס הכנסה על פי סעיף 46.

שיתופי פעולה

​ארגונים וקרנות המעוניינים לסייע למשפחות ברחבי הארץ ולחסוך כספי מנהלה ולוגיסטיקה נעזרים אף הם בפרויקט לצורך הנפקת כרטיסים.

 

גם במקרים אלו אנו משתתפים במימון הפרויקט, אך באחוזים בודדים, מתרומות לא צבועות שאנו מקבלים ועל חשבון חלק מכספי ההנחה שאנו מקבלים ברשת השיווק.

bottom of page