top of page

יעילות ושקיפות

אנו בקרן לסיוע ורווחה מאמינים כי זכות וחובה לנו לשתף אותך באופן גלוי ושקוף בכל הנתונים הכספיים הנוגעים לפעילותינו.

אנו מאמינים שרק בשקיפות מלאה נוכל להשיג יותר ויותר אנשים שיתמכו בנו ובפעילותנו למען הנזקקים בישראל.

 

לצפייה בדוחות הכספיים ועוד בקרו אותנו באתר גיידס​טאר ישראל 

 

תקציב 2024

הקרן לסיוע ורווחה נהנית מתרומות רבות למען הפרויקטים השונים שעיקרם מהמגזר העסקי והפרטי בישראל. חלקן של התרומות מגיעות בכוונה לשמש למטרה מוגדרת. אנו עושים כמיטב יכולתנו להישמע לתורמים ולהפנות תרומות אלו למטרתם.

במהלך שנת 2024 נסייע לקהילה בהיקף כולל של כ-12,000,000 ₪.

 

כרטיס מזון
פרויקט כרטיס מזון התחיל בפעילות ממשית בחודש מרץ 2005 לאחר שנה של עבודות הכנה קדחתניות ובניית תשתיות ארגוניות וטכנולוגיות להפעלתו.

אחזקת פרויקט כרטיס מזון ממומנת באמצעות חלק מכספי ההנחות החוזרות אלינו מרשתות השיווק ע"פ מפתח ההנחות המדורג שסוכם עם חניכת הפרויקט, ומאשרת את הבטחתנו לניצול מלא של כספי התרומות למזון נטו ומימון ההוצאות הנלוות בכספי ההנחה. ככל שהיקף הפרויקט גדל, גדל סכום ההנחה ונשאר עודף להנפקת כרטיסי מזון נוספים.
 

שירותים
על מנת לחסוך בעלויות ומתוך רצון אמיתי לתעל את כספי התרומות לפעילות נטו, אנו נעזרים בנותני שירותים רבים המסייעים לנו בהתנדבות מלאה.
תחומי הסיוע בשווי כסף כוללים פרסום ותקשורת, טכנולוגיה מתקדמת, ייעוץ משפטי ועוד.
 

כוח אדם
הקרן לסיוע ורווחה מעסיקה עובד אחד בשכר.

​מתנדבים

עיקר פעילותנו מבצעת היום בדרכים החוסכות את הצורך בלוגיסטיקה, הובלה ואחסנה ועל כן מטבע הדברים אין לנו צורך במתנדבים רבים, דבר שגולם בחובו חסכון בשווי כסף וזמן למאות מתנדבים.

bottom of page