top of page

אודותינו

הקרן לסיוע ורווחה נוסדה בתמיכת המערכת ההומניטארית הכלל עולמית רשת הסיוע והרווחה היהודית העולמית (GJARN).

בעקבות המצב אליה נקלעה ישראל בשנים האחרונות, אשר חייבה התערבות מיידית של ארגוני על לפיתוח תוכניות חירום לעזרה לנזקקים, הקים הארגון את הקרן לסיוע ורווחה, מתוך הבנה וניסיון רב שנים של צרכי המשפחות הנזקקות, ומתוך שאיפה לפרוייקט יעיל וחסכוני אשר ינצל את כספי התרומות במלואם למטרתם הסופית ללא הוצאות יקרות לתפעול, לוגיסטיקה ומינהלה.

בשנת 2000 הקמנו את פרויקט בנק מזון בישראל, שמטרתו העיקרית היתה איסוף מזון ועודפי מזון מחברות תעשיה, יבואנים וספקים וחלוקתו בצורה שוויונית וצודקת ככל שניתן לנזקקים, באמצעות ארגוני רווחה שונים בישראל המתקשים להגיע לכמויות המזון הדרושות.

הפרויקט גייס וחילק בשנות פעילותו מזון בהיקף של 9,000,000 ₪ ובמשקל כולל של למעלה מ-1000 טון.

בשנת 2004 הקמנו את פרויקט כרטיס מזון למתן כרטיסי מזון לנזקקים, שמטרתו לצמצם ואולי אף לפתור באופן יעיל ופשוט את מצוקת התזונה של משפחות במצוקה קשה ואמיתית מכל רחבי הארץ.

במהלך השנים חילקנו כ-666,500 כרטיסי מזון בהיקף כספי של כ- 149,775,000₪.

בשנים 2006-2009 פעל פרויקט מרשם לחיים בשיתוף ההסתדרות הרפואית בישראל וארגון הגג של ארגוני החולים בישראל צ.ב.י. (צרכני בריאות ישראל) למימון 75% מההשתתפות העצמית של חולים כרוניים נזקקים ברכישת תרופות מרשם הכלולות בסל הבריאות.

כמו כן אנו מעניקים ייעוץ ארגוני וניהולי בתחומי העניין הקרובים למנהלי ופעילי ארגוני הרווחה בישראל. 

הגידול הרב במספר ארגוני הסיוע הגדולים בישראל יצר רשת של שיתופי פעולה לתיאום והתייעלות בגיוס תרומות המזון. במאמץ משותף של הפורום לביטחון תזונתי וארגוני הרווחה המובילים בישראל הוקם ארגון גג אשר יהווה בנק מזון מרכזי ומייצג לכלל ארגוני המזון בישראל. עם הצטרפותנו למאמץ המשותף הפסקנו את פעילותנו העצמאית בהפעלת בנק מזון ומאמצינו מופנים להרחבת ופיתוח פרויקט כרטיס מזון אותו אנו ממשיכים להפעיל באופן עצמאי. 

המערכת ההומניטארית הכלל עולמית רשת הסיוע והרווחה היהודית העולמית (GJARN) הוקמה בארה"ב בשנת 1993 ע"י הרב אליעזר אבצן ומפעילה תוכניות רווחה מגוונות במדינות שונות בעולם, רשת של מרכזים קהילתיים ובתי תמחוי במדינות חבר העמים, את 2 בתי האבות היהודיים ומרפאת הענק היהודית באוקראינה, גייסה וחילקה למעלה ממאה אלף טון מזון בריא במדינות חבר העמים, ארגנטינה, קובה ועוד.

 

הארגון בישראל הוקם ע"י שלום גליצנשטיין המכהן גם כמנכ"ל העמותה, אשר פעל במשך השנים 1996-2000 בהחייאת קהילות יהודיות ברוסיה ועמד בין מייסדי 'איגוד הקהילות היהודיות ברוסיה'. במסגרת פעילותו קיים שיתוף פעולה הדוק עם 'רשת הסיוע והרווחה היהודית העולמית' שהובילה לשיתוף הפעולה בהקמת הארגון בישראל.

שלום גליצנשטיין ומשפחתו מכהנים גם כשליחי חב"ד ומנהיגים קהילתיים בשכונת בבלי בתל אביב.

bottom of page