top of page
Example of a food card

הוראות לבירור יתרה בכרטיס מזון

לבירור יתרה בכרטיס ניתן להתקשר לטלפון 03-6364664 (מענה קולי 24 שעות ביממה) או באתר חברת ישראכרט.

מספר הכרטיס מופיע במרכז ראש או תחתית הכרטיס.

תוקף הכרטיס מופיע בראש הכרטיס בצד מימין ומשמאל 3 ספרות הבקרה.

bottom of page