top of page

הוראות לבירור יתרה בכרטיס מזון

לבירור יתרה בכרטיס ניתן להתקשר לטלפון 03-6364664 (מענה קולי 24 שעות ביממה) או באתר חברת ישראכרט.

מספר הכרטיס מופיע במרכז חזית ראש הכרטיס ומשמאל לו 3 ספרות הבקרה.

תוקף הכרטיס מופיע מימין למספר הכרטיס בראש הכרטיס.

bottom of page