top of page
הקרן לסיוע ורווחה (JAR)
נלחמים בעוני ובמצוקה

לקבל,
בכבוד


הקרן לסיוע ורווחה מקדישה תשומת לב תמידית לחשוב 'מחוץ לחבילה' איך להגיש סיוע באופן המכובד והיעיל ביותר ולכמות הגדולה ביותר של משפחות בפריסה ארצית רחבה.
כיום, שנים לאחר שהגינו את פרויקט כרטיס מזון, ובמהלכם הנפקנו וחילקנו כ-666,500 כרטיסי מזון בהיקף כספי של כ-149,775,000 ש"ח המספרים מדברים בעד עצמם. זה עובד!
חשבו מחוץ לחבילה. אמצו משפחה, ועשו טוב לאלפי משפחות
עם 'כרטיס מזון' של הקרן לסיוע ורווחה, בכבוד!
התרומות מוכרות לצרכי מס.
למעבר לאפשרויות תרומה נוספות לחצו כאן
bottom of page