top of page

ברוכים הבאים
לקרן לסיוע ורווחה

JAR Israel logo

רבבות מאזרחי ישראל סובלים מעוני ומצוקה יומיומית קשה, ללא האמצעים לדאוג לצרכים הקיומיים הבסיסיים ביותר, כגון מזון ותרופות. תקוותם היחידה היא גוף מאורגן שייתן להם גב ויספק לפחות את צרכיהם הבסיסיים.

בדיוק למטרה זו קמה הקרן לסיוע ורווחה, המקבלת תרומות מאנשים פרטיים וחברות בהתארגנות אישית או קהילתית.

בהתגייסות משותפת של כולנו, על ידי אימוץ משפחה, עזרה לחולה או תרומה חד פעמית, אנו יכולים לצמצם משמעותית ואפילו לפתור את המצוקה הזו, ולאפשר גם לאנשים קשי יום לחיות בכבוד.

​הקרן לסיוע ורווחה מציעה לכם את הדרך לעשות זאת, השאר, תלוי רק בכם.​

נכון לשנת 2023 ​הונפקו וחולקו 666,500 כרטיסי מזון בהיקף כספי כו​לל של 150 מיליון ₪​

לקבל,
בכבוד

חשבו מחוץ לחבילה. אמצו משפחה, ועשו טוב לאלפי משפחות עם כרטיס מזון של הקרן לסיוע ורווחה, בכבוד!

קחו

חלק

bottom of page